வாரான் வாரன் பூச்சாண்டி ப்லொக் வண்டியிலே


நண்பர்களே சக வலை பதிவர்களே மாமன்களே மச்சான்களே, அக்கா மற்றும் ____________களே... இதோ மீண்டும் புது பொலிவுடன் காபி கொடுக்க உங்கள் இளையகவி. சோ எல்லாரும் தயாரா இருங்கோ.....
என்றும் அன்புடன்

Photobucket
உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "வாரான் வாரன் பூச்சாண்டி ப்லொக் வண்டியிலே"

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)