வந்துவிட்டது 256 GB USB பென் டிரைவ்

Company Super Talent has announced a series of flash drives SuperCrypt, the main advantages of which are high speed data transfer through the interface of USB 3.0, as well as hardware data encryption algorithm AES. Drives are available in a choice of 16 to 256 GB. Chrome housing has dimensions of 95 x 34 x 15.4 mm. To connect to a PC without any additional cables.Devices compatible with the traditional ports USB 2.0, but the transfer speed but will be significantly lower. In addition to the normal version SuperCrypt, which applies 128-bit encryption mode simple replacement (ECB), the choice available in Pro-version, providing better protection of information through the mechanism of 256-bit encryption XTS. Both versions are equipped with password protection. About the price there is no information.
Photobucket உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "வந்துவிட்டது 256 GB USB பென் டிரைவ்"

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)