உண்மையாவே இலவச மருத்துவம் + ஆப்ரேசன்

Hi friends...

If anyone of ur friends or relatives met with fire accident or ppl who
born with problems in jointed ear,nose and mouth can free plastic
surgery doing by kodaikanal pasam hospital (04542 - 240778)_..from march 23rd to 4 th
april by german doctors......
every things is free..contact no 04542 - 240668,240668,245732...plz
forward it ........
Photobucket உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "உண்மையாவே இலவச மருத்துவம் + ஆப்ரேசன்"

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)