மோநிஷ்க்கு உதவி சேய்தோர் பட்டியல் - 3


1) திரு. ஜாலி ஜம்பர் அவர்கள் ரூபாய் - 500/-
2) திரு. எமெளின்ஷா அவர்கள் ரூபாய் - 2000/- 3) திரு. வால்பையன் என்ற அறுந்த வால் அருண் அவர்கள் ரூபாய் - 500/- 4) திரு. கார்த்திக் அவர்கள் ரூபாய் - 1000/-

5) திரு. நம்பி சின்னையன் அவர்கள் -1500/-
மோநிஷ்க்குஉதவ நினைப்பவர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி shaggy_krish@yahoo.co.in
தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து வரும் தமிழச்சிக்கு நன்றிகள் பல
மேலதிக தகவலுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்


Photobucket
உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "மோநிஷ்க்கு உதவி சேய்தோர் பட்டியல் - 3"

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)