என்னுடைய முதல் சொந்த பாடல் தொகுப்பு

இது என்னுடைய தோல்வியில் முடிந்த முயற்ச்சி, இந்த பாடல் தொகுப்பை வெளியிட எவ்வளவோ முயன்றும் முடியவில்லை, உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் சொல்லுங்கள். இசை அமைப்பாளர் திருவாளர் சந்தோஷ் அவர்கள்

http://www.esnips.com/web/1stmusic உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "என்னுடைய முதல் சொந்த பாடல் தொகுப்பு"

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)