கருணை உள்ளங்களே உதவி தேவை ஐந்து வயது பெண்ணுக்கு

A humble request towards a child who is suffering from Brain Tumor; She lost her one side eye site. she will be admited today or tomorrow to the hospital for operation, As her parents are not in a good financial status. If you come forward to help her, Kindly donate some amount so that we can help the baby to come out from this problem. Pray for her life. I will be very thankful for you forever. So please do the needful at the earliest.(Her scan report is been attached)
Mr.Saleem (91 9840159258) is my friend helping them in chennai. So please friends do your best this girl.
எனக்கு மெயிலில் வந்த தகவலை திருத்தம் செய்யாமல் அப்படியே பதித்து இருக்கிறேன்ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்'ஐ இங்கு வெளியிட வில்லை ............நீங்களும் முடிந்தால் உதவுங்கள் அல்லது இந்த பதிவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்...........நீங்கள் செய்யும் இந்த உதவி பாதிக்கப்பட்ட அந்த சின்ன பெண்ணுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும்.
உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "கருணை உள்ளங்களே உதவி தேவை ஐந்து வயது பெண்ணுக்கு"

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)