உங்கள் Rss Feed களை validate பண்ணிகொள்ள. / To Validate your Rss Feeds

Please click the Link Below to Validate your Rss Feeds

உங்கள் Rss Feed களை validate பண்ணிகொள்ள கீழ் உள்ள் சுட்டியை சொடுக்கவும்

http://feedvalidator.org
உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "உங்கள் Rss Feed களை validate பண்ணிகொள்ள. / To Validate your Rss Feeds"

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)