ஆறாம் அறிவுக்கான வலை பூ

இது ஒரு கருத்து மோதலுக்காண களம், தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காணும் களம். தாங்களின் கருத்துகளையும் விவாதங்களையும் மேடையேற்றி தீர்வுகாணும் வலைமேடை. தங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். இதில் தனிமனித துதியொ அல்லது தாக்குதலோ வேண்டாமே !

ஆறாம் அறிவுக்கான வலை பூ

பங்கேற்க்க அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன்.

என்றும் அன்புடன்

இளையகவி உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "ஆறாம் அறிவுக்கான வலை பூ"

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)