உங்கள் ஐபாட் மற்றும் ஐ போனுக்குறிய மின்கல மின் சேமிப்பான்Kensington has just introduced a standard and miniature version of its Battery Pack and Charger for iPhone / iPod, which unsurprisingly provides juice to your device's internal battery and can be recharged simultaneously. As you could likely guess, the only differences between the two contraptions are the size, price and battery life; the 0.22-pound standard model extends play time to up to 100 hours (music) / 6 hours (talk), while the even tinier mini version livens things up for another 30 hours (music) / 3 hours (talk). Each is available now for $69.99 / $49.99.
Photobucket
உங்க கூட என்னையும் சேத்துகோங்க மக்கா :


|

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "உங்கள் ஐபாட் மற்றும் ஐ போனுக்குறிய மின்கல மின் சேமிப்பான்"

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே கொட்டுங்கள் & தமிழில் தட்டச்சு செய்ய... இங்கே... செல்லுங்கள் ! (right click the link and select open in a new window)